Afbeelding voor Initiatieven van ParkinsonNet

Initiatieven van ParkinsonNet

De beste kwaliteit parkinsonzorg begint bij uw expertise en kennis, de samenwerking binnen uw regionale netwerk en het centraal stellen van de patiënt. Goede informatie en de juiste ondersteunende producten en initiatieven – voor zowel u als zorgverlener als voor de mensen die leven met parkinson – dragen hieraan bij. Om die reden ontwikkelden wij onderstaande producten en initiatieven.

Parkinson Zorgzoeker – Uw online visite kaartje

Alle ParkinsonNetzorgverleners hebben een eigen plekje op de Parkinson Zorgzoeker. Daar vinden mensen met parkinson, naasten en andere zorgverleners uw online visitekaartje. De informatie die op dat visitekaartje zichtbaar is, vult u aan en houdt u bij via mijn.parkinsonnet.nl.

Parkinson Zorgzoeker >

ParkinsonTV – iedere maand een nieuwe uitzending

ParkinsonTV is een maandelijks online programma dat volledig in het teken staat van de ziekte van Parkinson. Een ervaringsdeskundige, expert zorgverlener en parkinsonneuroloog bespreken samen de inhoud, uitdagingen en mogelijkheden voor mensen die leven met parkinson rondom dat onderwerp.

ParkinsonConnect – Online kennis delen en samenwerken

Op ParkinsonConnect leest u als ParkinsonNetzorgverlener de laatste blogs over alle ontwikkelingen en onderzoek rondom de ziekte van Parkinson. U leest er bijvoorbeeld updates uit de wetenschap, praktische tips en natuurlijk is er plek om vragen te stellen aan elkaar én aan de experts van ParkinsonNet. Op ParkinsonConnect vindt u ook de tools om samen te werken met uw collega zorgverleners uit de regio.

ParkinsonConnect >

ParkinsonNEXT – bijdragen aan onderzoek

ParkinsonNEXT is een online platform waar mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en zorgverleners gemakkelijk meedoen aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Wat biedt ParkinsonNEXT u als zorgverlener?

  • Persoonlijke uitnodigingen voor innovatieprojecten die bij u passen.
  • U helpt nieuwe zorgproducten af te stemmen in de zorg.
  • U ontvangt up-to-date informatie over de nieuwste onderzoeken en projecten.

ParkinsonNEXT >

Voorbereiden op de late levensfase bij parkinson

Voorbereiden op de latere fase van parkinson begint eigenlijk al in een veel vroeger stadium. Vanuit het project ParkinsonSupport ontstond dit filmpje waarin tips en adviezen over het voorbereiden op deze late fase centraal staan.

Sporttrainers voor parkinson – e-learning voor sporttrainers

Sporttrainers voor parkinson voldoet aan de vraag van ParkinsonNetzorgverleners om patiënten te kunnen verwijzen naar een trainer die weet wat parkinson is en zijn of haar sportles hierop aanpast. En aan de vraag van sporttrainers om meer te leren over parkinson. Maar nog meer aan de vraag van mensen met parkinson om in een veilige omgeving, met de juiste aanwezige kennis, de sport van hun keuze te blijven beoefenen. Een win-win-win situatie dus. Bent u benieuwd en wilt u een sporttrainer uit uw omgeving wijzen op de e-learning? Neem dan  een kijkje.

Sporttrainers voor parkinson >

Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg

ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging werkten de afgelopen twee jaar samen aan het verbeteren van de vindbaarheid van psychosociale zorg voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten in het project ‘Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart’. Concreet heeft dit project drie producten opgeleverd gericht op zorgverleners die niet direct psychosociale problemen behandelen, bijvoorbeeld logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Dat neemt niet weg dat deze tools ook handig zijn voor andere zorgdisciplines.

Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg >

Kennisplein voor huisartsen

Een online plek met betrouwbare informatie over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen speciaal voor huisartsen en praktijkondersteuners. Dat is het ‘Kennisplein voor huisartsen’.

Kennisplein voor huisartsen >

Parkinson Support – palliatieve zorg voor mensen met parkinson(isme)

De palliatieve zorg voor mensen met parkinson is nog niet optimaal. In 2016 startte daarom het project ParkinsonSupport. Verbeterpunten bij de start van het project:

  • Herkennen van de palliatieve fase, dit maakt het plannen van zorg en het anticiperen op problemen en behoeften mogelijk
  • Meer zicht op de wensen en behoeften van mensen met parkinson in de palliatieve fase
  • Scholingen voor zorgverleners zodat zij goede palliatieve zorg kunnen bieden
  • Ontwikkelen van goede richtlijnen voor palliatieve zorg, extra handvatten en ondersteuning
  • Meer uitwisseling van expertise tussen werkvelden van palliatieve- en parkinsonzorg

Parkinson Support