Afbeelding voor Mijn regionale netwerk

Mijn regionale netwerk

ParkinsonNet bestaat uit 71 regionale, zelfstandige netwerken waarin zorgverleners samenwerken, bijeenkomsten organiseren en werken aan de beste parkinsonzorg. Iedere regio heeft een of meerdere regiocoördinatoren. Zij zijn de contactpersonen voor het coördinatiecentrum en spin in het web binnen het netwerk. Hun gegevens vindt u in uw regionale ParkinsonConnect groep. Het ParkinsonNet coördinatiecentrum ondersteunt de coördinatoren en netwerken waar nodig en mogelijk.

Ondersteunende tools voor de regio

Bent u betrokken bij de organisatie van een van de regionale netwerken of verantwoordelijk voor de invulling van een van uw bijeenkomsten? Maak dan gebruik van de tools en tips die in uw regiogroep op ParkinsonConnect voor u op een rijtje staan.

Voor iedere regio een persoonlijk regioadviseur

Persoonlijk contact met en ondersteuning van de netwerken en coördinatoren vinden we belangrijk. Dat doen we door middel van een jaarlijkse coördinatorendag, maar nog meer door hulp te bieden rondom organisatie en functioneren van de regio’s en de aanpak van de regionale bijeenkomsten. Graag stellen we aan u voor, onze regioadviseurs. Benieuwd wie contactpersoon voor uw netwerk is? Dat vindt u binnen uw eigen ParkinsonConnect groep.

Het regiobudget

Om initiatieven rondom samenwerking en bijeenkomsten te stimuleren is voor iedere regio een regiobudget beschikbaar. Hoe het voor 2020 en 2021 werkt? Dat leest u hier. Vragen over het regiobudget? Mail dan naar regiobudget@parkinsonnet.nl

Regiobudget 2020 / 2021

Iedere regio heeft in 2020 en 2021 een vast budget van € 150,- voor kleine uitgaven (bijvoorbeeld attentie voor spreker of koffie/thee bij bijeenkomst).

Heeft uw regio grotere uitgaven in het verschiet? Bijvoorbeeld voor zaalhuur voor een grotere bijeenkomst, inhuur van een trainer, activiteiten met en voor patiënten en naasten of specifieke producten? Dan dient u hier als regio een aanvraag voor in.

Wie dient de aanvraag of declaratie in?

Per regio dient één persoon de declaraties of aanvragen in, de penningmeester. Declaraties en aanvragen van andere deelnemers van de regio worden alleen geaccepteerd als deze per e-mail met de penningmeester in CC worden ingediend.

Hoe dien ik een aanvraag in?

  1. De penningmeester stuurt het ingevulde aanvraagformulier op naar regiobudget@parkinsonnet.nl.
  2. ParkinsonNet verzamelt en beoordeelt alle aanvragen voor grotere uitgaven twee keer per jaar:

Ronde 1

Aanvragen voor ronde 1 dienen uiterlijk voor 11 november 2020 te zijn ingediend. U hoort uiterlijk 1 december 2020 de uitslag van de aanvraag.

Ronde 2

Aanvragen voor ronde 2 dienen uiterlijk voor 27 april 2021 binnen te zijn. U hoort  uiterlijk 1 juni 2021 wat de uitslag van de aanvraag is.

Voor beide rondes is een totaalbedrag van € 7.500,- beschikbaar. ParkinsonNet beoordeelt de aanvragen op doelstelling en haalbaarheid. Op basis daarvan besluiten we of de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet wordt gehonoreerd.

Hoe dien ik een declaratie in?

Hieronder vindt u een stappenplan voor het indienen van declaraties voor 2020 en 2021:

  1. De penningmeester dient declaraties in aan de hand van het declaratieformulierLet op:u dient het formulier digitaal in te vullen. Het is niet de bedoeling dit formulier uit te printen en in te scannen.
  2. Op het declaratieformulier vermeldt u waar ParkinsonNet het bedrag naartoe over mag maken (naar een persoonlijke rekening of rekening van de werklocatie van de ParkinsonNetdeelnemer). Per declaratieformulier mag er maximaal één begunstigde (IBAN-nummer) zijn.
  3. U maakt een overzicht van de bedragen die u wilt declareren.
  4. Nummer de bonnen en maak een scan of foto van de bonnen.
  5. Dien de declaratieformulieren met bonnen in bij regiobudget@parkinsonnet.nl.
  6. Goedgekeurde declaraties worden uiterlijk na drie weken uitbetaald.

Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld declaratieformulier.

Regiobudget 2020 en corona

Indien een goedgekeurde aanvraag door corona in 2020 niet is doorgegaan kan dit budget in 2021 alsnog voor dezelfde activiteit worden ingezet. Neem in dat geval vóór 11 november 2020 contact op met uw regio-adviseur. Er hoeft niet opnieuw een aanvraag te worden ingediend.

Bijeenkomsten in uw regio

In ieder regionaal netwerk van ParkinsonNet organiseren de zorgverleners zowel mono- als multidisciplinaire bijeenkomsten. Deze kunnen georganiseerd worden voor de gehele regio rondom een ziekenhuis, met alleen eerste- of tweedelijns zorgverleners of met ParkinsonNetzorgverleners uit dezelfde woonplaats. Het doel van deze bijeenkomsten? Samen de dialoog aangaan over gemeenschappelijke onderwerpen, inzicht krijgen in elkaars’ expertise en vooral ook leren van en met elkaar. Afhankelijk van uw discipline bent u voor de herregistratie verplicht om bijeenkomsten bij te wonen. Klik hier om per discipline te zien welke voorwaarden gelden.