Afbeelding voor Mijn regionale netwerk

Mijn regionale netwerk

ParkinsonNet bestaat uit 70 regionale, zelfstandige netwerken waarin zorgverleners samenwerken, bijeenkomsten organiseren en werken aan de beste parkinsonzorg. Iedere regio heeft een of meerdere regiocoördinatoren. Zij zijn de contactpersonen voor het coördinatiecentrum en spin in het web binnen het netwerk. Hun gegevens vindt u in uw regionale MijnParkinsonNet groep. Het ParkinsonNet coördinatiecentrum ondersteunt de coördinatoren en netwerken waar nodig en mogelijk.

Ondersteunende tools voor de regio

Bent u betrokken bij de organisatie van een van de regionale netwerken of verantwoordelijk voor de invulling van een van uw bijeenkomsten? Maak dan gebruik van de tools en tips die in uw regiogroep op MijnParkinsonNet voor u op een rijtje staan.

Voor iedere regio een persoonlijk regioadviseur

Persoonlijk contact met en ondersteuning van de netwerken en coördinatoren vinden we belangrijk. Dat doen we door middel van een jaarlijkse coördinatorendag, maar nog meer door hulp te bieden rondom organisatie en functioneren van de regio’s en de aanpak van de regionale bijeenkomsten. Graag stellen we aan u voor, onze regioadviseurs. Benieuwd wie contactpersoon voor uw netwerk is? Dat vindt u binnen uw eigen MijnParkinsonNet groep.

Regioadviseur Janna Maas
Regioadviseur Karin Overbeek
Regioadviseur Maxime Steppe

Het regiobudget

Om initiatieven rondom samenwerking en bijeenkomsten te stimuleren is voor iedere regio een regiobudget beschikbaar. Hoe het voor het voor 2024 werkt? Dat leest u hier. Vragen over het regiobudget? Mail dan naar regiobudget@parkinsonnet.nl

Regiobudget 2024

Iedere regio heeft in 2024 een vast budget van € 150,- voor kleine uitgaven (bijvoorbeeld attentie voor spreker of koffie/thee bij bijeenkomst).

Heeft uw regio grotere uitgaven in het verschiet? Bijvoorbeeld voor zaalhuur voor een grotere bijeenkomst, inhuur van een trainer, activiteiten met en voor patiënten en naasten of specifieke producten? Dan dient u als regio een aanvraag voor extra budget in.

Wie dient de aanvraag of declaratie in?

Per regio dient één persoon de declaraties of aanvragen in, de penningmeester. In uw regiogroep op MijnParkinsonNet vindt u wie de penningmeester is . Declaraties en aanvragen van andere deelnemers van de regio worden alleen geaccepteerd als deze per e-mail met de penningmeester in CC worden ingediend.

Hoe dien ik een declaratie in?

Het indienen van een declaratie kan op twee manieren:

Optie 1: de penningmeester of een andere deelnemer uit de regio betaalt zelf de kosten of factuur van een persoonlijke rekening en dient bij ParkinsonNet de bonnen/facturen in samen met een ingevuld declaratieformulier. ParkinsonNet betaalt de gemaakte kosten dan uit op de persoonlijke rekening.

 1. Vul het declaratieformulier in. Bij voorkeur digitaal, lukt dat niet dan geprint, handmatig ingevuld en gescand.
 2. Per declaratieformulier mag er maximaal één begunstigde (IBAN-nummer) zijn.
 3. Nummer de bonnen en maak een scan of foto van de bonnen.
 4. Dien de declaratieformulieren met bonnen in bij regiobudget@parkinsonnet.nl. Indien u zelf niet de penningmeester bent, zet de penningmeester dan in de CC. Let op: declaraties voor 2024 moeten voor 10 december 2024 zijn ingediend.
 5. Goedgekeurde declaraties worden uiterlijk na drie weken uitbetaald.

Optie 2: De penningmeester stuurt ParkinsonNet de factuur (van bv. zaalhuur of trainer). ParkinsonNet betaalt direct aan de betrokkene.

 1. Vraag aan de betrokkene van wie u de factuur krijgt deze te adresseren aan:
  Stichting ParksinonNet
  Reinier Postlaan 4
  6525 GC Nijmegen
  Ovv kostenplaats 306436
 2. U dient de factuur bij regiobudget@parkinsonnet.nl.

Hoe dien ik een aanvraag voor extra budget in?

 1. De penningmeester stuurt het ingevulde aanvraagformulier op naar regiobudget@parkinsonnet.nl.
 2. ParkinsonNet verzamelt en beoordeelt maandelijks de aanvragen op doelstelling en haalbaarheid. Op basis daarvan honoreren we een aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet.

Bijeenkomsten in uw regio

In ieder regionaal netwerk van ParkinsonNet organiseren de zorgverleners zowel mono- als multidisciplinaire bijeenkomsten. Deze kunnen georganiseerd worden voor de gehele regio rondom een ziekenhuis, met alleen eerste- of tweedelijns zorgverleners of met ParkinsonNetzorgverleners uit dezelfde woonplaats. Het doel van deze bijeenkomsten? Samen de dialoog aangaan over gemeenschappelijke onderwerpen, inzicht krijgen in elkaars’ expertise en vooral ook leren van en met elkaar. Afhankelijk van uw discipline bent u voor de herregistratie verplicht om bijeenkomsten bij te wonen. Klik hier om per discipline te zien welke voorwaarden gelden.