Klachtenprocedure

ParkinsonNet verzorgt jaarlijks een groot aantal Scholingen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. ParkinsonNet streeft ernaar haar scholingen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde scholing of over een procedure.

Cursisten kunnen een klacht per e-mail aan ParkinsonNet kenbaar maken per e-mail sturen naar de desbetreffende scholingscoördinator, scholingen@parkinsonnet.nl of naar de ParkinsonNet helpdesk, informatie@parkinsonnet.nl met in de e-mail vermeld:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de cursist.
  • De titel en de datum van de cursus waar de cursist een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen vier weken ontvangt de Cursist een ontvangstbevestiging van de klacht met de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht gaat behandelen. Er volgt een inhoudelijke reactie op de klacht binnen vier weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. In dat geval verwacht ParkinsonNet de Cursist uiterlijk binnen acht weken van een inhoudelijke reactie te voorzien. Als de Cursist zich niet in de uitkomsten kan vinden, kan de Cursist beroep aantekenen. Dit dient de Cursist te doen binnen twee weken nadat de Cursist over de uitkomsten van de klacht is geïnformeerd. In het geval dat de klacht niet naar tevredenheid van beide partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij (directie van de Parkinson Vereniging). Het oordeel van de onafhankelijke partij is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties worden door ParkinsonNet snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.