Klachtenprocedure

ParkinsonNet verzorgt jaarlijks een groot aantal Scholingen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. ParkinsonNet streeft ernaar haar scholingen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde scholing of over een procedure.

Cursisten kunnen een klacht per e-mail aan ParkinsonNet kenbaar maken per e-mail sturen naar de desbetreffende scholingscoördinator, scholingen@parkinsonnet.nl of naar de ParkinsonNet helpdesk, informatie@parkinsonnet.nl met in de e-mail vermeld:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de cursist.
  • De titel en de datum van de cursus waar de cursist een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen vier weken na ontvangst van een klacht ontvangt de cursist een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht gaat behandelen. ParkinsonNet reageert op een klacht binnen vier weken na ontvangst daarvan. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard. In het geval dat de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, waarbij het oordeel bindend is voor beide partijen.